Znáte nejčastější mýty a legendy týkající se slova BRAND?

Slova BRAND a BRANDING se poslední dobou skloňují všude.

Každý z vás, by měl znát pravý význam těchto slov.

Sepsal jsem pro vás báje, které slýchávám, za posledních 7 let, nejčastěji. Od majitelů firem často slýchávám, jak jim marketéři a grafici špatně vysvětlili pojmy brand a branding. Tuto chybu často vidím i na sítích, kde se tyto pojmy hází jeden přes druhý. Lidé jsou pak zmatení a neznají správné informace, které potřebují pro růst svého podnikání.

V první řadě si tedy dáme malou lekci opakování.

BRAND = ZNAČKA

Pojem značka můžete znát také jako…


Chcete znát tajemství budování značky?

Ne, není to hezké logo.
Ne, není to neuvěřitelný produkt.
Ne, není to příslib značky.

Značka je vaše reputace.
Každý váš krok vaši značky vede k tomu, že v povědomí lidí, vyvoláte celkový pocit o své značce.

Chcete-li vytvořit pozoruhodnou značku, potřebujete mít strategii značky.
To je to tajemství, o kterém je řeč.

Tvořit design bez strategie je jako řídit auto bez motoru.
Takový design může vypadat dobře, ale nebude mít žádný další účinek.

Jak můžete vnímat značku se strategií?

Jako značku, která vypadá jako cestovní plán.
Má jasně stanovené destinace a…


Naming — vytvoření jména, které dává smysl

Často jsem slýchával, že název firmy nebo značky může být libovolný, ale když dojde na lámaní chleba je tomu jinak.

Vybrat totiž správné jméno vaši značky je velmi důležitý úkol. Na to hlavně přijdete při budování značky.

Název, který se špatně vyslovuje a neosloví, totiž může mít důsledek takový, že o vaši značce nikdo nebude vědět.

Každá značka začíná jako menší podnikání, a proto je dobré si říct hned na začátku, jak se “moje” značka bude jmenovat.

Jaký je postup při tvorbě jména značky?

Napište si zadání, zkuste se zamyslet nad svou strategií a konkurencí. …


“Role Brand Ambassadora ve svém osobním brandu se již nezbavíte.”

Osobní brand aneb člověk jako značka

Podíváme se na pár základních informací proč a jak budovat osobní brand. U firem to možná mnozí znáte, vytvoříte si jméno firmy, necháte si vytvořit logo, spustíte webové stránky, vytvoříte si reklamní materiály a mohl bych pokračovat dále, ale to si nechám až na další článek k brandu jako takovém.

Klíčovou roli při budování osobního brandu hrajete VY, vaše jméno, tvář, celkový image a v neposlední řadě sociální sítě jako jsou Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn, díky kterým se dnes můžete propojit a ukázat celému světu.

Vezmeme to postupně, jméno…

Jakub Kantor

Brand Designer | Kantor Graphics

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store